Elkontroll og Termografering NEK 405

VÆR SMART, VELG LOKALT - VI ER HER FOR FREMTIDEN

Elkontroll Termografering Elektriker

DIN ELEKTRIKER

 INNOVASJON ELEKTRO AS  

 Stasjonsveien 31 

 1940 Bjørkelangen 

 Org.nr: 914 855 748 MVA 

 +47 455 17 694 / 455 17 618 

 post@innovasjonelektro.no


GDPR og Personopplysninger 

Hvorfor er dette viktig for deg?

 

 

 Har du et elektrisk anlegg er det du som eier og bruker som er ansvarlig for

 at det er i forskriftsmessig stand og at det elektriske anlegget og elektriske utstyret skal være trygge i bruk. 


 

 Driver du i tillegg med produsjon av mat eller annet næringsrelatert kan uforutsett 

 driftsstans ha store økonomiske konsekvenser i tillegg til frustrasjon og unødvendig resursbruk. 


 Det er også pålagt for mange næringsdrivene å ha jevne elkontroller enten hvert 1. år, hvert 3. år

 eller hver 5. år avhengig av hva slags viksomhet og drift. Landbruk har krav om kontroll hvert 3. år. 

 


Termografering? Termografering er å måle temperaturer med et kamera. Her vil man kunne oppdage unormale forhold  og varmegang som   kan være starten på en brann, selv også ved lave temperaturer. Du vil se feilen før den har gjort skade og unngå farlige forhold i installasjonen. 


 Elektrotermografering er et effektivt virkemiddel til å avdekke svakheter i elektriske anlegg i en tidlig fase. Tilløp til   varmegang, skadelige termiske virkninger eller andre uønskede hendelser kan identifiseres og håndteres før de utgjør fare. 


 Termografi kan også brukes til å påvise varmekabler, finne varme- og isolasjonslekkasjer og alt mulig annet hvor   temperaturforskjeller kan måles, påvises eller dokumenteres. 


Hva er Elkontroll NEK 405?


NEK 405 er en standarisert norm for hvordan en elkontroll skal utføres og hva som skal dokumenteres.

Flere forsikringsselskaper krever at kontrollen blir utført til denne standarden for å gi rabattert forsikring eller andre fordeler.


En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og elektriske utstyret.


Hva kontrollen skal innebære avhenger litt av hva slags anlegg og drift du har, men i de aller fleste tilfeller vil

helt klart være en fordel å utføre både Elkontroll og Termografering.


Brannforebyggende elkontroll bolig er målrettet for å forebygge branner i boliger. Delnormen inneholder konkrete krav til utførelsen av slike kontroller og hvordan resultatet skal dokumenteres. Eier av boligen kan på bakgrunn av det dokumenterte resultatet iverksette tiltak for å bringe påpekte forhold i orden.Elkontroll i næringsbygg er basert på et supplerende avtaleverk hvor partene tydeliggjør rammene for oppdraget og hva som skal inngå av kontrollpunkter. En slik tilnærming har vært viktig for å sikre en ønsket fleksibilitet. Et unntak fra dette er imidlertid elkontroll i landbruket, hvor næringen har ytret krav til konkret omfang, metode, dialogpunkter og dokumentasjon.
 - VÆR SIKKER PÅ AT DU BESTILLER KONTROLL OG TERMOGRAFERING IHT.NEK 405. MANGE LEVERANDØRER TILBYR "ELSJEKK", "ELKONTROLL" OG "TERMOGRAFERING" SOM IKKE ER IHT. NEK 405 SIN STANDARD.

FORSIKRING OG BANK KREVER NEK 405 FOR Å GI RABATT ELLER TILSKUDD. Hva koster det og hva kan jeg spare? 

 

 

 En Elkontroll Bolig iht. NEK 405-2 koster fra kr 2.950,- inkl mva, en Nærlings- eller Landbrukskontroll med termografering  iht. NEK 405-1 og 3 i fra kr.  5.000,- eks. mva, kostnad er helt avhengig av hva slags kontroll som skal utføres, hvilke bygg som skal kontrolleres, og hva slags drift det er snakk om. 


 Du kan f.eks spare fra kr. 1.000,- pr år og inntill 35% av din eksisterende forsikringspremie pr. år. 

Ta kontakt med ditt   forsikringsselskap for å høre hvilken praksis de følger.  


Du vil i tillegg spare deg før unødvendig risiko med elektrisk anlegg og utstyr, og ulemper og risko feil eller driftstand vil kreve. 

 Hva venter du på? 


Folk flest har en god oppfattelse på når noe er i orden, og når noe er gått i stykker.

Allikevel velger de aller fleste av oss å få hjelp når noe ligger utenfor vårt kompetansenivå. 

Du vil kanskje ikke latt hvem som helst kontrollere bremsene på bilen din, hvis du ikke er bilmekaniker?Elkontroll og sikkerhet ved elektriske anlegg er vår spesialitet.Ved å utføre en Elkontroll i henhold NEK 405 vil du ikke bare få mer oversikt over status på ditt elektriske anlegg., du vil også få en tryggere hverdag, en mer forutsigbar arbeidsplass og kanskje til og med litt bedre nattesøvn?

Elkontroll

NEK 405?

Elkontroll Termografering NEK 405


Fyll ut kontaktskjemaet dersom du ønsker at vi skal hjelpe deg. Det gjør vi mer enn gjerne.


Vi er jo tross alt pålitelige og lokale fagfolk.


 
 
 
 
NEK 405-1 Termografering
NEK 405-2 Bolig
NEK 405-3 Næring
NEK 405-3 Landbruk med Termografering
Annen termografering
 
Hvert år
Hvert 3. år
Hvert 5. år
Vet ikke
 
 

Copyright © All Rights Reserved

Innovasjon Elektro AS